23 มิ.ย.59 รวมเป็นกศจ.แล้ว ธุรการย้ายข้ามเขตได้ไหมครับ(ในช่วงเกลี่ย)(120/1)
  14 มิ.ย.59 ขอความช่วยเหลือโรงเรียนที่ส่งZONNINGแล้ว (242/3)
  6 มิ.ย.59 จุดเน้น สพป. ปี 58 ดูได้จากที่ไหน(209/1)
  27 พ.ค.59 แจ้งเปิดไฟล์หนังสือไม่ได้(115/1)
  26 พ.ค.59 เรียนถามรหัสเข้าประเมินตนเอง โรงเรียนวิถีพุทธ (172/8)
  26 พ.ค.59 รหัส E-mes(235/3)
  26 พ.ค.59 การระบุวันเวลาการส่งงานให้สำนักงานเขตพื้นที่(149/1)
  23 พ.ค.59 เรียนถามเรื่องระบบรับส่งหนังสือ amss ค่ะ(171/2)
  11 พ.ค.59 เรียนถามเรื่องเงินเดือนครูวิกฤตค่ะจะออกวันไหนค่ะ (293/4)
  3 พ.ค.59 เรียนถามการเงิน เรื่องเงินเดือนครูวิกฤต(400/7)