26 ม.ค.64 เงินตกเบิกพนักงานราชการ(187/1)
  26 ธ.ค.63 รงเรียนบ้านหนองแลงระไง ประกาศรับสมัคร ครูธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง(262/1)
  17 พ.ย.63 สอบถามเงินเดือน(410/3)
  2 พ.ย.63 การต่อสัญญาจ้าง(420/0)
  30 ต.ค.63 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(383/2)
  27 ต.ค.63 สอบถามเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม(342/1)
  12 ต.ค.63 การต่อสัญญาจ้าง(480/0)
  15 ก.ย.63 อย่าจ้างครับครูทรงคุณค่า(703/6)
  10 ก.ย.63 การต่อสัญญาจ้าง(597/3)
  25 ส.ค.63 เงินขึ้นขั้น(556/1)