15 ก.ย.63 อย่าจ้างครับครูทรงคุณค่า(116/5)
  10 ก.ย.63 การต่อสัญญาจ้าง(128/0)
  25 ส.ค.63 เงินขึ้นขั้น(230/1)
  18 ส.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ช่วยยืมบัญชี พรก ทีครับ(114/0)
  23 ก.ค.63 โรงเรียนบ้านบูรพา ประกาศรับสมัคร ครูธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง(176/0)
  1 ก.ค.63 โรงเรียนรวมสินวิทยา รับสมัครครูเอก วิทยาศาตร์(185/0)
  30 พ.ค.63 เงินประกันสังคม(513/4)
  26 พ.ค.63 อนุบาลศรีสะเกษจะรับเก็บค่าบำรุงการศึกษาเร็วจัง(274/0)
  30 เม.ย.63 ลูกจ้างเหมาบริการยังอยู่ในระบบใหมน้อเงินเดือนให้ทวงถามเอาตลอด มีค/เมย. ยังไม่มีว...(387/0)
  30 เม.ย.63 เงินค่าตอบแทน(382/1)