24 ต.ค.57 พนักงานราชการ ส่งสัญญาจ้าง(121/3)
  24 ต.ค.57 ไปธรรมกาย วัน เวลา ขึ้นรถ(165/0)
  21 ต.ค.57 ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ(348/7)
  20 ต.ค.57 ขอทราบตารางแข่งขั้นลูกเสือ ป.1- ป.3(132/1)
  20 ต.ค.57 รหัสจุดเน้นของโรงเรียนดูได้ที่ไหนครับ (157/9)
  19 ต.ค.57 เงินเดือนธุรการเหมือนกัน(211/0)
  18 ต.ค.57 เงินเดือนพนักงานราชการจะออกใหม(217/5)
  18 ต.ค.57 ธุรการย้ายสับเปลี่ยน(119/0)
  18 ต.ค.57 วิทยาฐานะออกยังหนอ(232/1)
  17 ต.ค.57 กรรมการ(294/5)