29 ก.ย.59 เรียนถามผู้เกี่ยวข้องเรื่องแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(17/0)
  27 ก.ย.59 สอบ พนก โรงเรียนบ้านหนองบัว(198/1)
  23 ก.ย.59 ระบบ amss(181/3)
  23 ก.ย.59 สัญญาจ้าง(312/4)
  22 ก.ย.59 ผลสอบพนักงานราชการ รร นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า3 ออกยังครับ(276/4)
  17 ก.ย.59 ข้อมูลนักเรียนป.1-4(191/0)
  15 ก.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบพนักงานราชการ(349/6)
  14 ก.ย.59 ธุรการ(261/3)
  9 ก.ย.59 เรียนถามอาจารย์ทวีศักดิ์ เรื่องการรับหนังสือระบบAMSS(370/9)
  7 ก.ย.59 คิดถึงธุรการรุ่นแรก(442/38)