15 ต.ค.59 หน้าเว้ปขาวดำ(430/4)
  14 ต.ค.59 เรียนถาม อ.ทวีศักดิ์ ครับ(223/2)
  10 ต.ค.59 ใจครึ่งดวง(355/2)
  10 ต.ค.59 เรียนสอบถามท่านทวีศักดิ์ เรื่องการเข้าระบบ Nispa(108/2)
  4 ต.ค.59 การจัดทำสัญญาจ้างของอัตราจ้างธุรการ(404/2)
  4 ต.ค.59 ต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว(530/5)
  3 ต.ค.59 วาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก(254/1)
  29 ก.ย.59 เรียนถามผู้เกี่ยวข้องเรื่องแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(336/1)
  27 ก.ย.59 สอบ พนก โรงเรียนบ้านหนองบัว(479/3)
  23 ก.ย.59 ระบบ amss(316/21)