26 พ.ย.58 ผลการย้ายครูรอบที่ 2 ประกาศขึ้นเว็บยัง(398/3)
  23 พ.ย.58 การเริ่มงาน(340/1)
  18 พ.ย.58 กรณีย้ายต่างเขต(483/2)
  18 พ.ย.58 การเงินเขต 1(390/3)
  13 พ.ย.58 ทำหนังสือร้องเรียน(729/21)
  12 พ.ย.58 ขอรายละเอียดเรื่องเงินค่าจ้าง(356/23)
  12 พ.ย.58 เรียนถามการเงินค่ะ(241/16)
  11 พ.ย.58 เงินเดือนพี่เลี้ยงเด็กพิการจะออกวันไหน(224/3)
  9 พ.ย.58 เงินเดือนของครูอัตราจ้าง SP2(429/21)
  9 พ.ย.58 รบกวนสอบถาม...ธุรการเรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้ว(380/6)