22 ม.ค.60 รับสมัครครูอัตราจ้างดูแลนักเรียนประจำหอพักนักเรียน(1/0)
  6 ม.ค.60 ลับลับ(582/2)
  6 ม.ค.60 บุคคลเขต(499/2)
  5 ม.ค.60 ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. (237/2)
  4 ม.ค.60 แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของ ร.ร. ในระบบ AMSS(175/2)
  4 ม.ค.60 หน้าเว็ปใหม่บางอย่างหายไป(346/9)
  30 ธ.ค.59 เงินค่าตอบแทนออกหรือยังคะ(73/0)
  21 ธ.ค.59 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน(174/0)
  15 ธ.ค.59 เงินเดือนออกแล้ว(312/0)
  14 ธ.ค.59 เงินเดือนครูวิกฤตออกยังครับ(158/1)