5 ต.ค.58 ฟอร์มประเมินผลการปฎิบัติงานของธุรการ (202/3)
  5 ต.ค.58 ขอใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 59(250/5)
  5 ต.ค.58 ต่อสัญญา (219/2)
  4 ต.ค.58 คิดไม่ออก(182/1)
  30 ก.ย.58 เงินเดือนธุรการ จะออกมั้ยตับวันนี้(167/2)
  28 ก.ย.58 ควรเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุประจำ รร.(321/22)
  24 ก.ย.58 ข่าวดีการต่อสัญญาจ้าง(615/21)
  21 ก.ย.58 แข่งทักษะ(464/30)
  16 ก.ย.58 ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตอนไหนครับ(710/46)
  16 ก.ย.58 โรงเรียนวิธีพุทธ เข้าเว็บไหนครับ(187/34)