3 ก.ค.58 เงินค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กจะออกไหมค่ะวันนี้(40/0)
  2 ก.ค.58 ค่าตอบแทนธุรการ(181/3)
  2 ก.ค.58 ขอความกรุณาลงสลิปเงินเดือนธุรการและพนักงานราชการ(100/0)
  30 มิ.ย.58 เงินเดือนพนักงานราชการ(280/7)
  23 มิ.ย.58 ขอพิมพ์เกียรติบัตร(180/1)
  23 มิ.ย.58 เรียนท่าน อ.ทวีศักดิ์/ผู้ทราบข้อมูลทุกท่านค่ะ(318/1)
  19 มิ.ย.58 การปรับค่าตอบแทน(447/0)
  15 มิ.ย.58 จัดทำรายงานบัญชีคุมอัตรากำลังบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ...(500/3)
  15 มิ.ย.58 แบบสำรวจข้าราชการพ้นราชการเนื่องจาก มี อายุ ครบ 60 ปี(224/3)
  12 มิ.ย.58 การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 ว2459 (381/0)