11 ต.ค.62 ส่งสัญญาจ้าง(220/2)
  7 ต.ค.62 การเรียกพนักงานราช(193/3)
  2 ต.ค.62 ขอความชัดเจนด้วยครับ(214/0)
  2 ต.ค.62 ธุรการ(221/5)
  2 ต.ค.62 สอบถามผู้รู้เรื่องเงินเดือน(779/0)
  1 ต.ค.62 สอบถามเรื่องเงินเดือน(76/0)
  1 ต.ค.62 สอบถาม(110/1)
  30 ก.ย.62 ขอความชัดเจนการต่อสัญญาจ้างหครูธุรการและนักการภารโรง(217/5)
  24 ก.ย.62 ขอความชัดเจนด้วยครับ(277/1)
  20 ก.ย.62 สอบถามเรื่องเงินเดือน(181/0)