5 มิ.ย.62 รอคอยการเรียกพนักงานราช(175/5)
  7 พ.ค.62 สอบถามเงินเดือน(490/5)
  30 เม.ย.62 รอคอยการพัฒนา(267/1)
  3 เม.ย.62 เงินเดือนครูวิทย์ คณิต(245/1)
  3 เม.ย.62 เงินเดือนครูวิทย์ คณิต(123/1)
  2 เม.ย.62 รอคอยการเรียกพนักงานราช(251/4)
  27 มี.ค.62 หากเขตมีคำสั่งให้ธุรการไปช่วยราชการ(280/0)
  11 มี.ค.62 เอกสารแนบสัญญาจ้าง(284/2)
  31 ม.ค.62 สลิปเงินเดือน เดือนมกราคม 2562(659/4)
  31 ม.ค.62 สลิปเงินเดือน เดือนมกราคม 2562(353/3)