16 ส.ค.62 ประกาศผลสอบกรณีพิเศษที่ไหน(48/0)
  15 ส.ค.62 สอบถามเงินเดือน(54/0)
  14 ส.ค.62 รอเรียกพนักงานราชการ(77/4)
  8 ส.ค.62 สอบถามเงินเดือน(127/1)
  2 ส.ค.62 เงินเดือน(135/0)
  1 ส.ค.62 เงินเดือน(101/0)
  1 ส.ค.62 รอเรียกพนักงานราชการ(96/0)
  22 ก.ค.62 ยอดค้างการตั้งหักออมทรัพย์(264/5)
  11 ก.ค.62 ขอเชิญพนักงานราชการผู้เดือดร้อน(586/4)
  8 ก.ค.62 ร้องเรียนใครได้บ้าง(672/11)