12 ธ.ค.62 การสอบลูกจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่โปร่งใส(5/1)
  25 พ.ย.62 เงินเดือน(463/5)
  25 พ.ย.62 ใบส่งมอบงาน(194/0)
  18 พ.ย.62 การเรียกพนักงานราช. รอบใหม่(520/7)
  12 พ.ย.62 สัญญาจ้าง(408/4)
  11 พ.ย.62 การเรียกพนักงานราชการ(243/4)
  8 พ.ย.62 การเรียกบรรจุครูวิกฤติ(228/2)
  4 พ.ย.62 รอคอยการเรียกบรรจุครูวิกฤต(224/0)
  11 ต.ค.62 ส่งสัญญาจ้าง(779/2)
  7 ต.ค.62 การเรียกพนักงานราช(436/7)