20 ส.ค.59 การลาออกจากพนักงานราชการ (373/3)
  5 ส.ค.59 พนักงานราชการ(472/1)
  4 ส.ค.59 ท่าน ผอ.เขตต้องช่วยแล้ว(880/2)
  2 ส.ค.59 ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม CEO พยุห์(98/0)
  2 ส.ค.59 เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอสอบถามเรื่องการอัปข้อมูลลงในเว็ปโรงเรียนประชารั...(90/0)
  2 ส.ค.59 คัดเลือกกีฬาตัวแทนเขต1(146/0)
  29 ก.ค.59 เกณฑ์การแข่งขันทักษะ(414/1)
  27 ก.ค.59 สอบถามบัญชีอัตราจ้างธุรการโรงเรียน(308/5)
  22 ก.ค.59 การปรับ พนง(440/3)
  22 ก.ค.59 เปิดหนังสือไม่ได้ ERROR(66/2)