19 ก.ย.57 อยากกลับบ้าน(161/3)
  18 ก.ย.57 ย้ายสับเปลี่ยนธุรการโรงเรียน(175/1)
  18 ก.ย.57 สับเปลี่ยน(194/1)
  16 ก.ย.57 บัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการ(318/2)
  11 ก.ย.57 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารฯอำเภอเมือง(367/0)
  9 ก.ย.57 เพิ่มตัง(575/7)
  8 ก.ย.57 ข่าวคราวการเลื่อนเป็นพนักงานราชการของธุรการ(914/26)
  4 ก.ย.57 ครูลาเกิน ขึ้นเงินเดือนได้ นโยบายคืนควสมสุข(769/11)
  2 ก.ย.57 เรื่องความก้าวหน้าทางสายอาชีพธุรการ(714/14)
  1 ก.ย.57 รบกวน อัพไฟล์ประเมินธุรการใหม่หน่อยครับ(220/2)