[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

เข้าใจ เห็นใจ
     
 

อ่านความเดือดร้อนของผู้ที่ทำงานแต่ขาดปัจจัยสนับสนุนแล้วเห็นใจ ขนาดข้าราชการประจำยังบ่นเรื่องเงินสวัสดิการ วิทยฐานะ แต่..นี่ปัญญาชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ กำลังหาที่สอบบรรจุเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพยังขาดเงินขาดปัจจัยในการเดินทางไปสมัคร ไปสอบ.. มีทางใดช่วยพวกเขาได้บ้าง เรียน.. ท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบที..

 
     
      By : ครูคนหนึ่ง      (182.93.169.*)  1/06/2012 02:31 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 2/2555
ถึง พี่น้องชาวแผนและผู้สนใจทุกท่าน
ต้องขออภัยพี่น้องที่ผมไม่ได้ตอบกระทู้ในจดหมายฉบับที่ 1 /2555 เลย สืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลายๆ ประการ แต่ขอเรียนให้ทราบว่าผมอ่านทุกกระทู้ ซึ่งพอจะจับประเด็นได้ดังนี้คือ การขึ้นเงินเดือนใหม่ วิทยะฐานะ ตำแหน่งถาวรของอัตราจ้าง ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่อง การอวยพร การให้กำลังใจ สลับกับการบ่น การระบายออกถึงความยากลำบาก ความไม่ยุติธรรมในการทำงาน การตอบโต้กันไปมา ผมขอตอบเป็นเรื่องๆ และขอแถมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเรื่องแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา ปี 2555-2558 เริ่มเลย นะครับ
การขึ้นเงินเดือนใหม่
ในการติดตามเรื่องเงินเดือนใหม่ 15,000 บาท เราต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพราะถ้าหยิบข้อมูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมาไม่ครบก็จะทำให้เข้าใจผิดได้ ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่า คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 โดยให้ได้เงินเดือนบวกค่าครองชีพ เท่ากับ 15,000 บาท/12,285 บาท/9,000 บาท แล้วแต่กรณี กระทรวงการคลังก็ออกระเบียบมาหนึ่งฉบับ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ถึงแม้ว่าชื่อระเบียบฯ จะระบุว่าเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่ในระเบียบฯ ก็ให้หมายรวมถึง ลูกจ้างชั่วคราวด้วย ขั้นตอนก็คือ ต้นสังกัดต้องออกคำสั่ง และทำเรื่องเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด สำหรับข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างที่อยู่ในส่วนกลางและต่างจังหวัดตามลำดับ จากการที่ได้หารือกับหน่วยงานบริหารบุคคล ก็ทราบว่า ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนก็ดำเนินการได้เลย ถ้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องออกกฎ ก.ค.ศ. และนำเข้า ค.ร.ม. ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขณะนี้สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.ได้ทำเรื่องขอตกลงไปยังกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังแล้ว สำหรับปริญญาตรีขอเป็น 15,000 บาท ประกอบด้วยครูแก้ปัญหาขาดครูวิกฤต/อัตราจ้างที่ สพท./ครูในโครงการพระราชดำริ/ครูธุรการ/Labboy/ครูสาขาขาดแคลน/ครูวิทย์-คณิต/วิทยากรอิสลาม สำหรับอัตราจ้างที่เหลือขอเป็น 9,000 บาท ประกอบด้วย นักการภารโรง/พนักงานพิมพ์ดีด/พนักงานขับรถ/รักษาความปลอดภัย/พนักงานทำความสะอาด/ครูวุฒิ ปวช. ปวส./พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ครูดูแลเด็กพักนอน อัตราจ้างดังกล่าวนี้ รวมทั้งสิ้น 65,172 คน ใช้งบดำเนินงานจาก สพฐ. จ่ายให้ สำหรับอัตราจ้างที่ สพท. และโรงเรียนจ้างเองนั้น สพท.และโรงเรียนต้องหางบประมาณจ่ายให้น้องๆ เหล่านั้นเอง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจทั้ง สพท./โรงเรียน ซึ่งลำบากที่จะต้องหาเงินไปจ่ายเพิ่มให้น้องๆ และเห็นใจอัตราจ้าง ที่เพื่อนๆ เขาได้กันแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้ ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว ทั้งหมดทุกคน คงได้รับเงินตกเบิกเงินเดือนใหม่ในช่วง มีนาคม 2555 ส่วนข้าราชการเก่า ทราบมาอย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการปรับเงินเดือนอีกรอบหนึ่ง
น้องๆ หลายเขตแจ้งในกระทู้ว่าได้เงิน 15,000 บาทแล้ว ผมเข้าใจว่าคงเป็นการเตรียมการของเขตพื้นที่ มากกว่า สพฐ. ยังไม่ได้สั่งการให้เขตดำเนินการใดๆ เลยครับ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามที่เรียนมาตั้งแต่ต้น คำถามที่ถามบ่อยมาก ว่า ครูพี่เลี้ยงจะได้ 15,000 บาทไหม อัตราจ้างที่เขตและโรงเรียนจ้างเองจะได้ 15,000 บาทไหม คงได้คำตอบแล้วนะครับ

ตำแหน่งถาวรของลูกจ้าง
จดหมายฉบับที่ 1/2555 ผมเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในบางประเทศให้ฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบจ้าง หลายคนเศร้า หดหู่ ว่าตำแหน่งของตนเองซึ่งเป็นอัตราจ้าง จะไม่มั่นคงเสียแล้ว หลายคนไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีจริง ก็คงต้องไปดูของจริงที่อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สิครับ ซึ่งประเมินผลการดำเนินงานโดย OFSTED และ ERO ตามลำดับ ทำแบบมีขั้นตอนครับ ประเมินแล้วไม่ดีก็ให้โอกาสแก้ตัว ถ้ายังไม่ดีอีกก็จะถูกแทรกแซง (ให้คนอื่นมาทำแทน) ประเทศไทยเราคงอีกพักใหญ่ๆ ครับ ตอนนี้ที่เห็นทำได้ก็คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งออกนอกระบบไปแล้ว คุณครูได้รับค่าตอบแทนสูง แต่ก็ทำงานคุ้มค่า มีการประเมินผลงานเป็นระยะๆครับ
ความพยายามในขณะนี้ก็คือ จะทำให้อัตราจ้างชั่วคราวมีลักษณะถาวรมากกว่าเดิม โดยขยับทีละขั้น ขั้นแรกคงผลักดันให้เป็นพนักงานราชการก่อน อีกสักพักนึงค่อยขยับให้มั่นคงมากขึ้นตามลำดับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร.) แต่ สนผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของแผน ขณะนี้ได้แล้ว 2 ตำแหน่งคือ พัสดุ และ การเงิน ตำแหน่งต่อไปคือธุรการ แต่ สพฐ. จะเสนอตำแหน่งอื่นควบไปด้วย ดังนั้นขอให้พี่น้องอัตราจ้างทั้งหลายคอยติดตามข่าวก็แล้วกัน สำหรับครูอัตราจ้างไม่ว่าจะเป็น ครูวิทย์-คณิต , ครูแก้ปัญหาขาดครูขั้นวิกฤติ , ครูในโรงเรียนพระราชดำริ , ครูสาขาขาดแคลน ท่านมีตำแหน่งถาวรของท่านแล้ว คือ ครูผู้ช่วยที่เขตต่างๆ เปิดสอบ และเปิดโอกาสให้ท่านได้อยู่ในกลุ่มโควต้าพิเศษ เพราะถือว่ามีประสบการณ์ในการสอน และมีใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนครูธุรการและพี่เลี้ยงเด็ก ถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีและมีใบประกาศวิชาชีพครู แต่ก็ไม่มีสิทธิ์สอบในกลุ่มโควตาพิเศษ แต่มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในแบบปกติครับ เจตนารมณ์ของตำแหน่งธุรการก็เพื่อให้คุณครูได้รับการแบ่งเบาภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนออกไป ครูจะได้ทำการสอนได้เต็มที่ ดังนั้น น้องๆธุรการที่เรียนจบทางครูมา มีใบประกอบวิชาชีพครู และชอบสอนนักเรียน ผมเชียร์ให้ไปเป็นครูครับ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 / และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2555-2558
ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายสำหรับนักวางแผนการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะงบประมาณช้ากว่าปกติถึง 5 เดือน ถึงแม้ว่า พ.ร.บ. งบประมาณ 2555 จะผ่านปลายเดือน มกราคม 2555 ก็ตาม แต่นี่จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว งบประมาณส่วนที่เหลืออีกสองในสามยังได้มาไม่ครบเลย บัญชีจัดสรรพร้อมแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นงบของเขต 5+3 และ 4+3 สำหรับเขตประถมและมัธยม ตามลำดับ (จ่ายไป 2 ล้านแล้ว) กำลังหารือกับท่านเลขาธิการเกี่ยวกับงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งบางเขตรับไป 1 ล้านบาทแล้ว เขตที่เหลือจะชดเชยอย่างไรเพื่อมิให้เกิดการลักลั่นกัน ส่วนเรื่องเงินเดือนใหม่ วิทยฐานะ เรียนฟรี(ซ่อมการเรียนที่ 1/2554 และภาคเรียนที่ 2/2555) รวมทั้งงบพัฒนาคุณภาพอื่นๆ ซึ่งขณะนี้แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ของ สพฐ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับแผน 4 ปี 2555-2558 จะมีการปรับปรุงอีกเล็กน้อย ที่กำหนดให้เขตส่งแผน 4 ปี ภายในเดือนมกราคม ขอขยับเป็นภายในเดือนมีนาคม 2555 ครับ ขณะที่งบ 55 ก็มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะนี้ก็เริ่มตั้งงบประมาณปี 2556 แล้วครับ โดยเฉพาะรายจ่ายขั้นต่ำ กำหนดเรียบร้อยแล้ว หลายท่านเปิดดูหนังสือสั่งการของสำนักงบประมาณ เรื่องการให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำ ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ วิทยฐานะ) งบดำเนินงาน งบลงทุนที่ผูกพันต้องจ่ายตามกฎหมาย อ่านแล้วก็ตกใจว่าอัตราจ้างไม่ได้ตั้งงบประมาณ ขอเรียนให้ทราบว่าอัตราจ้างชั่วคราวเป็นงบดำเนินงานอยู่ในโครงการ/ผลผลิต ถือว่าเป็นงบพัฒนาไม่ได้เป็นงบประจำ ตั้งให้ทุกตำแหน่งที่เคยมีอยู่ครับ แต่ธุรการจะเพิ่มอีกประมาณ 5,000 อัตรา ด้วยเหตุผลที่เคยเรียนให้ทราบแล้วครับ สำหรับอัตราจ้างในปี 2555 นี้ ขอเรียนให้ทราบว่าจ้างครบ 12 เดือน งบประมาณค่อยๆ โอนมาให้ตามที่ได้รับ หากงบประมาณโอนมาล่าช้าคงต้องขอความอนุเคราะห์จาก สพท./โรงเรียน ใช้งบประมาณอื่นทดรองจ่ายให้น้องๆ ไปก่อน(ถ้ามี) น้องๆ ก็จะได้มีขวัญ กำลังใจ และมีแรงทำงานให้เรา(เพราะกินอิ่ม นอนหลับ ฝันดีไง) เวลาที่เหลืออีกประมาณ 7 เดือน ก็ปฏิบัติงานตามปกติเป็นส่วนใหญ่ งานที่เน้นเป็นพิเศษ คือ เรื่องการพัฒนาครูและนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) การเพิ่มศักยภาพนักเรียน การพัฒนาโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ รัฐมนตรีท่านปัจจุบันมีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจะได้ยินท่านกล่าวถึงเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการ ความเสมอภาค ความทั่วถึง ความเป็นธรรม บ่อยมาก เน้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียนมากเป็นพิเศษ สิ่งใดที่ทำแล้วเกิดผลต่อนักเรียนน้อย ให้ชะลอหรือยุติไปเลย ซึ่งเป็นนโยบายที่น่าสนับสนุนและนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงาน รักตัวเอง รักเพื่อนมนุษย์ รักสังคมและรักษ์สิ่งแวดล้อม สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า 3/2555

จากแผนนโยบาย สพฐ.
 
     
    By: ครูคนหนึ่ง      (182.93.169.*) 1/06/2012 04:56 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ชอบกระทู้นี้มากอ่านแล้วรู้สึกดี ขอบคุณครูครหนึ่งมากนะคะ  
     
    By: ธุรการ      (101.51.40.*) 3/06/2012 05:15 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ชอบกระทู้นี้มากอ่านแล้วรู้สึกดี ขอบคุณครูคนหนึ่งมากนะคะ  
     
    By: ธุรการ      (101.51.40.*) 3/06/2012 05:17 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.