[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

หนังสือเล่มเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
     
 

เรียนคณะครูและผู้ปกครองทุกท่าน
อยากสื่อสารกับครูที่ฝึกนักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กช่วงชั้นที่ ๒ ว่า กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์นั้นเป็นเพราะว่าทำผิดเงื่อนไขซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย นั่นคือ
๑. กำหนดให้ทำหนังสือขนาดเท่ากระดาษ เอ ๔ พับครึ่ง เฉพาะเนื้อเรื่องต้องนำเสนอเพียง ๖ หน้า เท่านั้น แต่นักเรียนนับหน้าคู่กันเป็น ๑ หน้า คือทำ ๖ หน้าคู่บ้าง ๗ หน้าคู่บ้าง ลักษณะเช่นนี้ถือว่า แต่ละหน้ามีขนาดเท่ากับกระดาษ เอ๔ ทำให้เกิดการได้เปรียบในเรื่องการนำเสนอทั้งด้านข้อความและภาพ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงในตัวข้อสอบที่แจกให้ ได้ระบุรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ไว้แล้ว คราวหน้าหากมีการแข่งขันเช่นนี้อีก กรรมการคงต้องกำชับและ/หรืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อมิให้ทำผิดเงื่อนไข
๒. โจทย์กำหนดให้ทำหนังสือประเภทบันเทิงคดี หัวข้อเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้บอกวิธีการรักษาและประโยชน์อันพึงจะได้รับจากการปฏิบัติช่นนั้น กรณีที่นักเรียนนำเสนอเรื่องไม่สอดคล้องอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็มีหลายโรงเรียน เช่น ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรืออื่นๆ ก็ถือว่าไม่ทำตามที่โจทย็กำหนดแต่ทำตามที่ฝึกซ้อมมาย่อมไม่ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน แต่หากนักเรียนได้กล่าวถึงตามที่โจทย์กำหนดบ้างแม้แต่เพียงเล็กน้อย กรรมการก็เมตตาให้เหรียญทองแดงอยู่แล้ว
การตัดสิน เนื่องจากผลงานมีมาก กว่าจะได้ตรวจก็มืดค่ำจึงได้พิจารณาโดยใช้วิธีจัดอันดับคุณภาพซึ่งกรรมการใช้เวลายาวนานในการพิจารณามาก โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญทอง กรรมการทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาที่ละเล่มเป็นครั้งที่ ๒ ที่ ๓ เพื่อดูว่าเล่มใดเหนือกว่ากัน ป้องกันการตัดสินผิดพลาด ส่วนที่ไม่ได้แสดงคะแนนในแต่ละโรงเรียนนั้นกรรมการขอน้อมรับว่าบกพร่อง ประกวดครั้งต่อไปจะแจ้งคะแนนให้ทราบ
ที่ว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในภาษาไทยนั้น ขอเรียนว่า สพป.ศก. เขามีมติให้กลุ่มภาษาไทยช่วยประกวดแข่งขันให้ เกมคณิตศาสตร์บางเกมในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนก็ให้กลุ่มคณิตฯแข่งให้เช่นกัน ได้ประชาสัมพันธ์ตารางการแข่งขันลงเว็บก่อนวันแข่งขันประมาณ ๑ สัปดาห์ ทุกโรงเรียนรู้พร้อมกัน ต้องขออภัยที่บางโรงเรียนพลาดการเข้าร่วมแข่งขัน ศูนย์ภาษาไทยขอรับผิดที่อ่อนประชาสัมพันธ์
คนที่จะเป้นกรรมการแต่ละกิจกรรมนั้นค่อนข้างหายากมาก คุณครูท่านใดอยากร่วมเป็นกรรมการกิจกรรมใดกรุณาแจ้งชื่อได้เลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เราจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ โดยแจ้งเข้าไปที่เบอร์โทร.ของศน.ซึ่งท่านหาได้จากท้ายหนังสือราชการ

 
     
      By : ปองใจ มีศรี      (202.29.213.*)  18/10/2012 11:32 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  อย่าเอาหน้าเป็นเกณฑ์ไม่ผ่าน เอาเนื้อหาบ้าง เดินแบบนี้ไปชนตอซะ  
     
    By: ไม่ผ่าน      (125.26.5.*) 18/10/2012 12:37 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  สรุปครูผู้สอนสอนเด็กไม่ดูเกณฑ์ใช่ใหม  
     
    By: ครู      (101.51.251.*) 18/10/2012 04:34 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  เขตที่ได้ชื่อการรันตีว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมไม่เป็นรองใคร แต่ต้องมาตกม้าตายเพราะฝ่ายรับผิดชอบอ่อนหรือไม่ประชาสัมพันธ์เรื่องเปลี่ยนสถานที่ วัน เวลา แข่งขันที่ชัดเจนให้รู้กันอย่างทั่วถึง ทำให้มีโรงเรียนจำนวนมากไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทนๆ ให้เขาระบายให้เขาต่อว่าบ้างเถอะ จะได้รู้จักตัวเองบ้าง  
     
    By: แปลกดี      (110.77.245.*) 18/10/2012 06:43 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  ถ้านับหน้าว่าแต่ละหน้าต้องเป็น ครึ่ง A4 เท่านั้น หน้าคู่ถือว่าเป็นขนาด A4 ผิดเกณฑ์ ก็แสดงว่าต้องทำแบบธรรมดาสินะคะ เป็นป๊อปอัพคงไม่ได้ เพราะถ้าเป็นป๊อบอัพจะต้องทำเป็นหน้าคู่ ก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ได้เหรียญ สรุปว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ จะได้จดจำไว้คะ  
     
    By: สงสัยค่ะ      (101.51.250.*) 18/10/2012 08:11 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  เกณฑ์การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
5. เกณฑ์การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 จานวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์
การแข่งขัน
3.1 กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่
คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบใน
วันแข่งขัน
3.2 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
1) นักเรียนระดับชั้น ป.4 -6
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์
ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก
ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่
มาของเรื่องหรือ แรงบันดาลใจ
และวัตถุประสงค์ของหนังสือ มี
เนื้อเรื่อง 6 หน้าและให้กาหนด
เลขหน้าให้ชัดเจน
- เรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลง
มาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้ เป็น
ร้อยแก้ว งจอง คาคล้อ
หรือ กลอนเปล่า
- ขนาดและรูปแบบของตัว
อักษรมีขนาดโตพอสมควร
เหมาะแก่วัย
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้
 
     
    By: ผ่านมา      (110.49.251.*) 18/10/2012 08:57 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  สรุปครูผู้สอนไม่ดูประกาศวันแข่ง  
     
    By: ครู      (101.51.35.*) 18/10/2012 10:25 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  เกณฑ์ให้คะแนนมีหลายข้อก็ต้องให้คะแนนแต่ละโรงเรียนเป็นรายข้อไม่ได้มากก็น้อยตามคุณภาพ แม้แต่เกณฑ์หน้าทำขาดทำเกินก็ตัดตะะแนนกันไปตามสัดส่วนไม่ใช่ผิดเกณฑ์แล้วคัดทิ้งเลยไม่ได้สักคะแนน เป็นไปได้อย่างไรเด็กทำงาน ๖ ชั่วโมงไม่มีคะแนนให้เลยน่าสงสาร ท่านตัดสินโดยสายตาไม่อาศัยเกณฑ์  
     
    By: ไม่ได้คะแนน      (101.51.46.*) 18/10/2012 10:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  เกณฑ์ให้คะแนนมีหลายข้อก็ต้องให้คะแนนแต่ละโรงเรียนเป็นรายข้อไม่ได้มากก็น้อยตามคุณภาพ แม้แต่เกณฑ์หน้าทำขาดทำเกินก็ตัดตะะแนนกันไปตามสัดส่วนไม่ใช่ผิดเกณฑ์แล้วคัดทิ้งเลยไม่ได้สักคะแนน เป็นไปได้อย่างไรเด็กทำงาน ๖ ชั่วโมงไม่มีคะแนนให้เลยน่าสงสาร ท่านตัดสินโดยสายตาไม่อาศัยเกณฑ์  
     
    By: ไม่ได้คะแนน      (101.51.46.*) 18/10/2012 10:33 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  โหด ฉันเก่ง ผิดตัดทิ้ง ไม่มีน้ำใจ ไม่ใส่ใจ เด็กอายุ10 กรรมการ จะ60 ไม่คิดถึงจิตใจเด็ก ช่างมันฉันไม่แคร์ ไปเรียนจิตวิทยาใหม่ด้วย  
     
    By: ต่ำกว่า0คะแนน      (125.26.8.*) 19/10/2012 05:34 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  ปีหน้าก็แจ้งชัด ๆมาเลยนะคะว่าหน้า เอ4 พับครึ่งเฉยๆห้ามทำป๊อบอัพ ห้ามทำพิสดาร ห้ามทำเด่น ให้ทำแบบหนังสือธรรมดาเท่านั้น ปีนี้ดิฉันแปลไม่เป็น ไม่เข้าใจ ก็เลยไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียว สงสารเด็กและเล่มเล็กของเด็ก นั่งทำ 6 ชั่วโมง ป่านนี้อยู่ถังขยะไหนแล้วก็ไม่รู้  
     
    By: จมดิน      (110.49.242.*) 19/10/2012 06:47 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ขอบคุณที่ออกมาชี้แจง ครูจะได้คลายกันบ้าง ที่เรียนถามว่ามีโรงเรียนไปทำการแข่งขันกี่โรงเรียน และสมัครทั้งหมดกี่โรงเรียน ไปแข่งขันเกินครึ่งหรือไม่ ขอความกรุณาชี้แจงด้วย ขออภัยที่ท่านชี้แจงว่าแจ้งสถานที่แข่งขัน วันที่แข่งขัน นั้น ขอเรียนว่า เป็นวันที่ 15 ตค.2555 สถานที่ ห้วยคล้า ที่แจ้งว่าแข่งขันที่กันทรารมย์ไม่เห็นและไม่ทราบ ถ้าท่านทำตามที่ว่ารับรองไม่มีปัญหาอย่างนี้แน่นอน ถ้ามีปัญหานักก็ประกาศยกเลิกก็สิ้นเรื่อง ถ้าคนที่ได้ขณะนี้เขาเก่งจริงก็คงจะเป็นของเขาเช่นเคยไม่ต้องกลัว  
     
    By: คร8  Mail to คร8    (115.67.135.*) 19/10/2012 08:58 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  เกณฑ์การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่
คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบใน
วันแข่งขัน
รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
1) นักเรียนระดับชั้น ป.4 -6
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์
ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก
ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่
มาของเรื่องหรือ แรงบันดาลใจ
และวัตถุประสงค์ของหนังสือ มี
เนื้อเรื่อง 6 หน้าและให้กำหนด
เลขหน้าให้ชัดเจน

เกณฑ์เขาบอกว่าเนื้อเรื่องมี 6 หน้า ส่วนคำนำ สารบัญที่มาของเรื่อง เขาจะไม่นับ เด็กเขาจะเอา 7-8 หน้าก็ไม่ผิด แต่เขาจะทำหน้า ก หน้า ข
เป็นคำนำ สารบัญ ส่วนเนื้อเรื่องเขาจะกำหนดหน้าไว้ 6หน้าตามเกณฑ์ คุณกรรมการก็หาว่าเกิน 6 หน้า ทิ้งตะกร้าไม่ตัดสิน ส่วนนักเรียนที่ทำเก่งกว่าคือเป็นป๊อบอัพเขาต้องทำเป็นหน้าคู่จึงจะทำเป็นบ๊อบอั๊พได้ ท่านทำไมไม่คิดให้กว้างไกล เอื้อต่อเขาบ้าง ท่านเป็นครูแบบไหนอยากทราบ ท่านคิดและทำแบบนี้ผิดมากรู้ไหม เอาสมองส่วนไหนคิด
 
     
    By: ยังไม่สะใจ      (171.4.25.*) 19/10/2012 10:58 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 13  
     
  คุณปองใจ ครูทุกท่านเข้าใจในความรู้สู้ของท่านดี ความตั้งใจ ในการประเมินอะไรก็ตามต้องมีเกณฑ์ต้องยึดเกณฑ์เป็นที่ตั้ง แต่เกณฑ์ก็คือกระดาษแต่ผู้รักษาก็คือคน(ธรรมดา) ถ้าเป็นธรรมก็ OK แต่ถ้าเผื่อคิดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็จบ ความศรัทธาต่อคุณปองใจมีอยู่เต็ม 100 แต่เกิดอะไรขึ้น มีอะไรมาดลใจท่าน ถึงเป็นอย่างนี้ เสียดายมาเสียผู้เสียคนตอนใกล้เกษียณ ยังมีโอกาสแก้ตัว ปฏิวัติเลยยกเลิกการแข่งขัน ประกาศแข่งขันใหม่เอาเฉพาะคนที่สมัครไว้ ประกาศให้ชัดเจน  
     
    By: ครู  Mail to ครู    (115.67.135.*) 19/10/2012 11:32 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  ตอนนี้...
ไหนไหนก็ไหนไหน เจ็บกะใจใจก็เจ็บ
คนถูกพลอยโดนเหน็บ เหน็บก็เหน็บเก็บไปแสบ
คราวหน้าอย่าให้เป็นอย่างนี้อีก ทั้งคนจัดทั้งคนเจ็บจำไว้จ้า.........
 
     
    By: ครู1      (101.51.46.*) 19/10/2012 01:42 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 15  
     
  เห็นด้วยกับความเห็นที่ 11 เรื่องคะแนนไม่ติดใจ ติดใจแต่เรื่องวันเวลาที่ แข่งขันประกาศไม่ชัดเจน สมัคกลุ่มหนึ่ง ดันไปแข่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง อ. ปองใจจะว่าอย่างไร ชี้แจงยังไม่ชัดเจน ควรยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา แล้วจัดการแข่งขันใหม่ อย่าให้ท่านต้องเสียเกียรติต้อนใกล้จะเกษียณ  
     
    By: ครูพลาดโอกาส      (110.49.249.*) 19/10/2012 03:39 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 16  
     
  โรงเรียนผมเด็กทำเนื้อเรื่อง 6 หน้า คำนำสารบัญไม่เกี่ยวยังผ่านเกณฑ์  
     
    By: ผ่านมา      (203.172.199.*/10.250.164.229) 19/10/2012 03:56 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 17  
     
  คนที่ไม่ได้ทำอะไร ย่อมไม่มีอะไรผิดพลาด แต่ถ้าคิดว่าเขาผิดพลาดในวันที่แข่งขันได้นำเด็กไปเข้าร่วมแข่งขันด้วยก็เห็นแต่ละห้องมีเด็กนั่งกันเต็มห้อง เห็นมีบางห้องเท่านั้นที่บอกว่านักเรียนไม่มาแต่ก็ไม่มาก แล้วทำไมโรงเรียนเหล่านั้นเขารู้สถานที่และวันแข่งขัน....สงสัยจัง  
     
    By: คนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย      (101.51.32.*) 19/10/2012 08:39 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 18  
     
  เด็กที่ทำหนังสือเล่มเล็กอายุอาจจะต่ำกว่า 10 ปี จริง แต่เด็กไม่ได้คิดเองหรอก ครูเรานั่นแหละฝึกซ้อม รับรองว่าครูที่ฝึกซ้อมอายุคงไม่ต่ำกว่า 10 ปีแน่ กรรมการตัดสินตามเกณฑ์นั่นแหละถูกต้องแล้ว ไม่งั้นจะตั้งเกณฑ์ไว้ทำไม ทีหลังครูที่ฝึกซ้อมกรุณาดูเกณฑ์ให้ละเอียดด้วย จะได้ฝึกเด็กถูก  
     
    By: ผ่านมาเจอ      (171.4.21.*) 19/10/2012 08:53 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 19  
     
  เห็นด้วยกับความเห้นที่ 16 ถ้าอย่างนันจะมีเกณฑ์ไว้ทำไม ใครอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลย สงสารกรรมการจัง  
     
    By: เห็นใจ เห็นใจ      (101.51.32.*) 19/10/2012 09:21 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 20  
     
  นำเด็กไปแข่งโครงงานสุขศึกษาทั้งแบกทั้งหามโต๊ะไม่เห็นได้เหรียญเลย แม้แต่เหรียญทองแดงเขายังไม่ให้ ยังไม่มีปัญหาเหมือนเล่มเล็ก สงสารกรรมการและผู้จัดเล่มเล็กเหมือนกัน  
     
    By: ผู้สงสาร      (101.51.32.*) 20/10/2012 05:46 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 21  
     
  คุณครูครับ ช่วยตรวจสอบเกณฑ์และรายละเอียดให้ดีว่าตรงตามที่กรรมการแจ้งให้ทราบหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ทักท้วงด้วยหลักฐาน แต่ถ้าตรงก็จงยอมรับผลการตัดสินด้วยใจที่บริสุทธิ์ แล้วกลับๆปตั้งต้นใหม่ ปีหน้าเขาก็จัดการแข่งขันอีก ให้นำบทเรียนปีนี้ไปแก้ไขในปีหน้า แล้วเหรียญรางวัลจะหนีไปไหน เชื่อเถอะจิตใจจะได้ขึ้นสวรรค  
     
    By: ผู้เป็นกลาง      (49.228.36.*) 20/10/2012 07:54 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 22  
     
  ครู กรรมการ มีปัญหา เด็กเขาแค่ทำงาน ไม่ตรงเกณฑ์ก็จบ ไม่ได้อะไรก็ได้ฝึกซ้อมหัดเขียน แต่กำลังใจไม่ค่อยมี มีแต่โยนความผิดให้ครูและเด็กว่าผิดเกณฑ์ เพราะอัตตาของใครคนหนึ่งซึ่งทุกคนก็รู้ดี ปลงเถิดโยม  
     
    By: พอๆๆ      (125.26.14.*) 20/10/2012 07:59 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 23  
     
  เข้ามาสนับสนุนท่าน ศน.ปองใจ มีศรี เบื่อครูพวกนี้ จะโว้ยให้ความจริงมันพิดเพี้ยนทำไมค่ะ  
     
    By: ครู      (223.205.100.*) 22/10/2012 08:22 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 24  
     
  คุณปองใจเอย...เพื่อนครูเขาท้องติงมก็ฟังเขาบ้าง พี่เชื่อใจน้องยึดเกณฑ์แน่นอน แต่เมื่องมีปัญหาหันหลังกลับมาดูสักนิดมิดีกว่าหรือ ครูที่ส่งเด็กเข้าแข่งขันเขาก็ตั้งใจ เขาหวัง มีหลายท่านแสดงความคิดเห็นมาล้วนมีเหตุมีผล อย่าคิดว่าตนเองถูกเสมอไป เก่งคนเดียวเสมอไป ควรนำเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการออกเป็นมติ ใครผิดใครถูก ยากนักยกเลิกแล้วจัดแข่ขันใหม่ จะเป็นที่ยอมรับมากกว่า พี่สงสารน้องจ๊ะ  
     
    By: ครูเก่า  Mail to ครูเก่า    (115.67.199.*) 22/10/2012 09:17 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 25  
     
  อ.ปองใจ ท่านเก่งภาษาไทยทั้งพูดและเขียน แต่เวลาพิมพ์ลงเว็บก็ผิดเหมือนกัน " จากคำว่าเป็น แต่พิมพ์ว่า เป้น " ก็ปุถุชนธรรมดา ปรองดองและแล้วต่อกันเถอะครับ  
     
    By: ผู้มาเยือน      (203.172.199.*/10.250.171.99) 24/10/2012 10:27 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 26  
     
  เกณฑ์ คือ กติกา
เคยดูบอล กองเชียร์วิ่งไล่กรรมการ น่าจะมาจากสาเหตุเดียว คือ ตัดสินไม่เป็นไปตามกติกา

ในขณะเดียวกันถ้าตัดสินถูกต้อง คนก็ชม
เท่านี้แหละ ท่านเอ๋ย
 
     
    By: คอบอล      (101.51.254.*) 24/10/2012 08:37 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 27  
     
  การแข่งขันครั้งที่ 63 เกณฑ์ให้เขียนเป็นร้อยแก้ว คำคล้องจอง หรือร้อยแก้วคำคล้องจอง กันแน่ ใครรูู้โปรดชี้แจงด้วย  
     
    By: ครูอยากรู้  Mail to ครูอยากรู้    (1.4.163.*) 2/09/2013 03:06 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.