http://officer.school.in.th | หน้าแรก | .. | .. | .. | .. | .. | สพท.ศก.1 | Sisaket-FC
[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

เรื่องดีๆของลูกจ้าง สพฐ.กับข้อเสนอเพื่อขอมติ ครม
     
 

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือส่งเรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา คืนไปยังกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาทบทวนว่าเรื่องใดจะบรรจุเป็นวาระให้ ครม.พิจารณาต่อไปหรือไม่นั้น

ศธ.จึงได้ประชุมหารือในครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ทั้ง ๑๓ เรื่อง ดังนี้

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๐ (สป.)

การแต่งตั้งข้าราชการ (สป.)

ร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษ กรณีเรียนร่วม พ.ศ. .... (สป.)

โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (สพฐ.)

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอ่าวกะพ้อ (สพฐ.)

ขออนุมัติหลักการเพื่อปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (สกอ.)

ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (สกอ.)

ข้อเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สกอ.)

คำชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) (สกอ.)

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... (สกอ.)

ขออนุมัติยกเว้นมติ ครม.เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (สอศ.)

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สมศ. (สมศ.)

ที่มาhttp://www.moe.go.th/websm/2012/nov/290.html


ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และรอคอยความหวังด้วยความสุข

 
     
      By : แบ่งปันข่าว CCs1      (182.93.170.*)  7/11/2012 02:17 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  จงติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัยพลัน
 
     
    By: ก็แค่ธุรการที่ผ่านทางมาเท่านั้      (49.48.87.*) 7/11/2012 05:38 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  รอไปเหอะอีกไม่นานก็เปลี่ยนรมว. เข้าอีหรอบเดิมนั่นและ ครูพระก็ได้แล้ว ครูเอกชน ครูอบต.ทั้งหมดได้แล้วยกเว้นขี้ข้าสพฐ.
(ขออภัยมณีสินสมุทร สุดสาคร) อารมณ์พาไป
 
     
    By: ธุรเกิน      (182.93.157.*) 8/11/2012 02:03 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.