[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

ขอถาม ศน.ทองคำ เรื่อง ปพ.1 :ป
     
 

ขอถามท่าน ศน.ทองคำ ว่า แบบ ปพ.1 :ป หลักสูตร 2551 ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบบเดิม ยังเหลืออยู่ 1 เล่ม อยากจะใช้ต่อจนหมดเล่ม แล้วจึงใช้ แบบ ปพ.1 :ป หลักสูตร 2551(ปรับปรุง 2555) ได้ไหม หรือให้ยกเลิกแบบเดิม(แบบ ปพ.1 :ป หลักสูตร 2551 ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์) ให้เก็บไว้ หรือใช้แบบใหม่ แบบ ปพ.1 :ป หลักสูตร 2551(ปรับปรุง 2555) ได้เลย
ช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยคะ

 
     
      By : ครูวัดผล      (101.51.44.*)  24/03/2014 12:05 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ถ้าเป็นแบบคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 2551 ฉบับเดิม สามารถใช้ต่อได้เลย แต่ปรับรูปแบบของรายละเอียดให้เหมือนฉบับปัจจุบันก่อนพิมพ์ออก และใช้ได้เลยจนหมด  
     
    By: ศน.ทองคำ      (202.29.213.*) 25/03/2014 12:45 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  แบบปพ. 3 ประถมศึกษา คือกรณีที่นักเรียนมีทั้งหมด 26 คน อยากทราบว่าหน้าแรก ให้พิมพ์ 10 คน หน้าสองกี่คนครับและหน้าต่อไปจะต้องลงอย่างไรครับ  
     
    By: ผมก็สงสัยครับ      (101.51.248.*) 25/03/2014 12:50 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  หน้าแรก ๑๐ คน (หน้าที่ ๑ ) หน้าหลัง ๑๔ คน (หน้าที่ ๒) แผนที่ ๒ หน้าที่ ๓ คือหน้าแรกของแผนที่ ๒ พิมพ์ต่อเป็นลำดับที่ ๒๕ ... (คือ ๒๕,๒๖ ) ก็ครบ ๒๖ คนแล้วนี้ครับ บรรทัดที่ ๓ ก็ขีดปิดด้วยหมึกสีแดง ผอ.รร. ลงลายมือชื่อใต้เส้นสีแดง เยื้องไปทางขวามือนะ ในหน้าแรกของทั้ง ๒ แผ่น ลงรวมนักเรียนชาย หญิง รวม เหมือนกันนะครับ อ้อ ลงนามอนุมัติทั้ง ๒ แผ่นนะครับ 555 วันที่ก็ลงวันที่อนุมัติจบนั่นแหละ  
     
    By: ศน.ทองคำ ตอบจาก กทม.ครับ      (180.183.139.*) 26/03/2014 05:19 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  ป.6ปีนี้กรอกผลการเรียนตั้งแต่ป.1-6 ใช่หรือไม่ แต่ตามแบบปพ.1เวลาคิดคะแนนเฉลี่ยนเอา
เฉพาะ3 ปี (ป.4-6)มารวมกับ20% ของO-NETใช่หรือไม่ครับท่าน..
 
     
    By: ครูทะเบียน      (49.48.152.*) 27/03/2014 04:01 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  ขอขอบพระคุณท่านศน.ทองคำ มากนะครับที่ตอบให้หานสงกะสัย ผมจะได้ทำถูกต้องละทีนี้ ขอบคุณครับ ท่าน  
     
    By: หายสงสัยครับ      (202.29.177.*) 27/03/2014 06:33 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  ตอบความเห็นที่ ๔ ถูกต้องครับ รร.ทั่วไป ใช้หลักสูตร ๕๑ ปี ๕๓ กรอกข้อมูล ปพ.๑ ให้ครบ ๖ ปี โดยปรับเทียบโอนหน่วยนำหนักของ ป. ๑ ,๒ ตามหลักสูตร ๔๔ เป็นชั่วโมงเรียนเหมือนหลักสูตร ๕๑ (รหัสกลุ่มสาระไม่ปรับนะครับ ) ชั้น ป. ๓ - ๖ ใช้ข้อมูลตามหลักสูตร ๕๑ ครับผม  
     
    By: ศน.ทองคำ ตอบจาก กทม.ครับ      (180.183.139.*) 27/03/2014 08:20 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  <a href="http://www.themajestyofthehorse.com/?list5=8774">&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;SW18-8</a>
<a href="http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list25=1558" >)&#12497;&#12452;&#12503;&#12452;&#12473;[&#12525;&#12524;&#12473;M]&#12288;&#24133;495&#215;&#22885;&#34892;535&#215;</a>
 
     
    By: )&#12497;&#12452;&  Mail to )&#12497;&#12452;&    (173.208.209.*) 1/07/2015 08:28 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  <a href="http://www.tracyfowler.com/?list23=403">&#20013;&#21476;&#26989;&#21209;&#29992;&#23478;&#24237;&#29992;&#20919;&#34101;&#24235;</a>
)&#12497;&#12452;&#12503;&#12452;&#12473;[&#12525;&#12524;&#12473;M]&#12288;&#24133;495&#215;&#22885;&#34892;535&#215;http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list25=1558
 
     
    By: )&#12497;&#12452;&  Mail to )&#12497;&#12452;&    (173.208.209.*) 1/07/2015 12:28 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  <a href="http://www.themajestyofthehorse.com/?list8=3661">18-10&#12525;&#12452;&#12516;&#12523;&#12477;&#12486;&#12540;&#12497;&#12531;XTD-270&#12288;&#12304;</a>
:112&#12289;&#26495;&#21402;:0.http://www.archangelmanufacturing.com/?list30=776
 
     
    By: :112&#12289;&#26495;&a  Mail to :112&#12289;&#26495;&a    (173.208.209.*) 1/07/2015 02:29 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 16  
     
  <a href="http://www.archangelmanufacturing.com/?list19=2358">&#27873;&#31435;90cm&#20849;&#26564;18&#12540;8&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;</a>
]&#12304;smtb-td&#12305;http://www.tracyfowler.com/?list20=8043
 
     
    By: ]&#12304;smtb-td&#1230  Mail to ]&#12304;smtb-td&#1230    (173.208.209.*) 1/07/2015 09:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 19  
     
  <a href="http://aardappelaltena.dev.wpking.nl/?list22=3112">&#12450;(&#12450;&#12452;&#12473;&#12460;&#12540;&#12489;&#20184;)18-8SW1</a>
/&#26032;&#21697;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list27=7418
 
     
    By: /&#26032;&#21697;&  Mail to /&#26032;&#21697;&    (173.208.209.*) 2/07/2015 02:44 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 26  
     
  <a href="http://aardappelaltena.dev.wpking.nl/?list6=5172">&#29992;&#12305;&#12304;&#12464;&#12523;&#12540;&#12503;T&#12305;</a>
:3.4&#12289;&#28145;&#12373;:230&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#12464;&#12523;&#12540;&#12503;A&#12305;http://www.tracyfowler.com/?list12=284
 
     
    By: :3.4&#12289;&#28145;&a  Mail to :3.4&#12289;&#28145;&a    (173.208.209.*) 3/07/2015 12:28 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 32  
     
  <a href="http://canyon66kingman.com/?list19=8145">9SAW6276</a>
:3.4&#12289;&#28145;&#12373;:230&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#12464;&#12523;&#12540;&#12503;A&#12305;http://www.tracyfowler.com/?list12=284
 
     
    By: :3.4&#12289;&#28145;&a  Mail to :3.4&#12289;&#28145;&a    (69.30.244.*) 3/07/2015 01:57 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 36  
     
  <a href="http://www.tiranabynight.com/?list3=5650">&#12304;&#20013;&#21476;&#12305;&#20316;&#26989;&#21488;(BG&#20184;)&#12479;&#12491;&#12467;&#12540;</a>
/&#26032;&#21697;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list27=7418
 
     
    By: /&#26032;&#21697;&  Mail to /&#26032;&#21697;&    (173.208.209.*) 3/07/2015 04:34 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 46  
     
  <a href="http://demirmalimusavirlik.com/shop.asp?list25=857">??120124</a>
)??????W120024.5http://veronikascloset.co.za/ch.asp?list25=4193
 
     
    By: )??????W120024.5  Mail to )??????W120024.5    (69.30.245.*) 3/07/2015 06:03 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 49  
     
  <a href="http://turandemir.com.tr/kakaku.asp?list21=957">?????????????????/a>
)?€31?c€€W8http://allgraphic-nordic.com/ch.asp?list9=6928
 
     
    By: )?€31?c€€W8  Mail to )?€31?c€€W8    (69.30.245.*) 3/07/2015 06:03 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 60  
     
  <a href="http://crowntravelsdalhousie.com/?list21=2998">LW/OW??</a>
.-???????http://topsoftwarepro.com/?list5=3705
 
     
    By: .-???????  Mail to .-???????    (69.30.244.*) 3/07/2015 08:26 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 100  
     
  <a href="http://dromobito.com/?list30=6341">?????OW????</a>
#NAME?http://canyon66kingman.com/?list3=1366
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 3/07/2015 08:28 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 107  
     
  <a href="http://apexcontestprep.com/?list2=9561">??????</a>
#NAME?http://milkaid.com/ch.php?list4=2229
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 3/07/2015 08:28 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 119  
     
  <a href="http://panamafishinghole.com/?list22=9055">15448</a>
#NAME?http://stonehausuk.co.uk/?list29=6335
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (173.208.209.*) 3/07/2015 08:41 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 139  
     
  <a href="http://www.patricklkelleyauctions.com/11.cfm?list15=6641">???????????????</a>
!?????????!??????http://prosperityheights.org/ok.asp?list22=6523
 
     
    By: !?????????!??????  Mail to !?????????!??????    (69.30.245.*) 4/07/2015 01:40 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 144  
     
  <a href="http://www.gasmodel.com/japan.php?list6=3269">???????????????</a>
(9.8g)http://radrides.com.au/newfile.asp?list11=7419
 
     
    By: (9.8g)  Mail to (9.8g)    (69.30.245.*) 4/07/2015 01:40 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 147  
     
  <a href="http://clickarte.com.br/ch.asp?list19=5267">(24-2658-0</a>
(??????????c?http://foliumgruppen.se/shop.php?list5=8711
 
     
    By: (??????????c?  Mail to (??????????c?    (69.30.245.*) 4/07/2015 02:08 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 160  
     
  <a href="http://rtoconsultantmumbai.com/yumei.php?list23=1797">???????-?</a>
#NAME?http://sushidiet.co.uk/?list9=6604
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:35 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 167  
     
  <a href="http://medfisiosport.com.br/ch.php?list29=8685">???????</a>
#NAME?http://workingcomp.ru/?list6=7484
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:35 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 170  
     
  <a href="http://www.tiranabynight.com/?list22=2130">0&#215;&#39640;&#12373;550&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;</a>
#NAME?http://sushidiet.co.uk/?list28=1008
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:36 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 199  
     
  <a href="http://jobsmaid.com/?list27=2543">0H1060.-???????</a>
#NAME?http://kolp33.ru/?list8=7534
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:46 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 202  
     
  <a href="http://microweb.co.in/yumei.php?list27=6765">?????inab</a>
#NAME?http://agriproan.com/?list24=2934
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:46 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 220  
     
  <a href="http://saffronoverseas.in/yumei.php?list19=2024">#NAME?</a>
#NAME?http://microweb.co.in/yumei.php?list18=9458
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (173.208.209.*) 4/07/2015 08:11 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 239  
     
  <a href="http://www.themajestyofthehorse.com/?list12=8776">M&#12288;&#24133;650&#22885;&#34892;530&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#12464;&#12523;&#12540;&#12503;A&#12305;</a>
#NAME?http://www.mostrespectedprofessions.com/?list14=6719
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 08:25 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 281  
     
  <a href="http://andamanemeraldholidays.in/yumei.php?list10=8596">??????BT</a>
#NAME?http://obed2b.ru/?list24=1813
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 08:43 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 283  
     
  <a href="http://www.tiranabynight.com/?list4=5771">&#24133;600&#215;&#22885;&#34892;600&#215;</a>
]&#12304;smtb-td&#12305;http://www.tracyfowler.com/?list20=8043
 
     
    By: ]&#12304;smtb-td&#1230  Mail to ]&#12304;smtb-td&#1230    (69.30.244.*) 4/07/2015 08:43 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 291  
     
  <a href="http://www.themajestyofthehorse.com/?list28=1756">-50&#12450;&#12479;&#12468;/&#12304;&#12464;&#12523;&#12540;&#12503;W&#12305;</a>
:112&#12289;&#26495;&#21402;:0.http://www.archangelmanufacturing.com/?list30=776
 
     
    By: :112&#12289;&#26495;&a  Mail to :112&#12289;&#26495;&a    (173.208.209.*) 4/07/2015 10:52 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 298  
     
  <a href="http://acatyapi.com/ok.asp?list26=3450">?????DBP</a>
(???)KI-1http://bogoal.com/shop.asp?list6=11571
 
     
    By: (???)KI-1  Mail to (???)KI-1    (69.30.245.*) 4/07/2015 12:57 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 302  
     
  <a href="http://andamanemeraldholidays.in/yumei.php?list16=5448">ba???W1</a>
#NAME?http://fizzybeefx.com/?list19=2879
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:17 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 309  
     
  <a href="http://sushidiet.co.uk/?list7=5528">#NAME?</a>
#NAME?http://jaiprakashsingh.in/?list19=9987
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:18 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 310  
     
  <a href="http://impactatelecom.com.br/?list30=3922">??????</a>
.-???????http://realtymanual.com/mis.php?list23=10100
 
     
    By: .-???????  Mail to .-???????    (69.30.244.*) 4/07/2015 02:37 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 318  
     
  <a href="http://divvyachetna.org/mis.asp?list29=359">????????????????????/a>
)??????W110024http://falcaoconfeccoes.com.br/news.asp?list2=744
 
     
    By: )??????W110024  Mail to )??????W110024    (69.30.245.*) 4/07/2015 03:16 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 320  
     
  <a href="http://www.tiranabynight.com/?list26=1208">&#12505;&#12523;&#12488;&#12509;&#12540;&#12523;SEP&#12473;&#12486;&#12531;&#12524;&#12473;&#12479;&#12452;&#12503;&#12524;&#12483;&#12489;&#12304;ZT-</a>
.6L&#12288;&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;http://aardappelaltena.dev.wpking.nl/?list23=7544
 
     
    By: .6L&#12288;&#12304;&am  Mail to .6L&#12288;&#12304;&am    (173.208.209.*) 4/07/2015 07:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 337  
     
  <a href="http://sifss.com/ch.asp?list2=2302">??????????????????</a>
] ????????http://www.langolodeltranciato.it/index.php?list27=9848
 
     
    By: ] ????????  Mail to ] ????????    (69.30.245.*) 4/07/2015 07:05 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 363  
     
  <a href="http://stonehausuk.co.uk/?list1=5157">90823???????</a>
#NAME?http://newwinters.com.br/ch.php?list29=1040
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 4/07/2015 08:15 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 379  
     
  <a href="http://aardappelaltena.dev.wpking.nl/?list25=7163">&#12474;&#12502;&#12540;&#12471;&#12517;&#12464;&#12525;&#12540;&#12502;30&#20491;&#12305;</a>
.6L&#12288;&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;http://aardappelaltena.dev.wpking.nl/?list23=7544
 
     
    By: .6L&#12288;&#12304;&am  Mail to .6L&#12288;&#12304;&am    (173.208.209.*) 4/07/2015 08:19 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 385  
     
  <a href="http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list7=10110">cm&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;</a>
/&#26032;&#21697;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list15=2513
 
     
    By: /&#26032;&#21697;&  Mail to /&#26032;&#21697;&    (173.208.209.*) 5/07/2015 07:05 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 411  
     
  <a href="http://uonlinebusiness.com/?list7=5528">???190221???</a>
#NAME?http://europetourspb.ru/?list21=3272
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 5/07/2015 07:54 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 425  
     
  <a href="http://lauriegeyer.com/index.asp?list21=2292">401-???????</a>
)???????????http://texlinepk.com/newfile.asp?list26=477
 
     
    By: )???????????  Mail to )???????????    (69.30.245.*) 5/07/2015 01:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 428  
     
  <a href="http://3v9.com/default.asp?list25=7969">FXNB1115</a>
%?????????????http://ingtown.com/kakaku.asp?list5=6406
 
     
    By: %?????????????  Mail to %?????????????    (69.30.245.*) 5/07/2015 01:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 437  
     
  <a href="http://www.tracyfowler.com/?list12=284">&#32622;&#29289;&#12304;&#40658;&#25163;&#38263;&#23567;&#21028;</a>
(B1)&#23627;&#22806;&#29992;-&#12502;&#12521;http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list2=8666
 
     
    By: (B1)&#23627;&#22806;&a  Mail to (B1)&#23627;&#22806;&a    (173.208.209.*) 5/07/2015 02:00 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 447  
     
  <a href="http://andamanemeraldholidays.in/yumei.php?list17=2008">800D900H700</a>
#NAME?http://saffronoverseas.in/yumei.php?list2=9267
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 5/07/2015 02:39 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 464  
     
  <a href="http://implementosdobrasil.com/news.asp?list4=5366">00g?24??/a>
)N-792??€????031LTNhttp://playful-child.com/index.asp?list22=2573
 
     
    By: )N-792??€????031LTN  Mail to )N-792??€????031LTN    (69.30.245.*) 5/07/2015 02:55 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 485  
     
  <a href="http://sasshole.com/japan.asp?list27=2564">218KDNB2</a>
)62810968http://asianregionaljucheinstitute.com/newfile.asp?list3=8235
 
     
    By: )62810968  Mail to )62810968    (69.30.245.*) 5/07/2015 08:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 496  
     
  <a href="http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list28=1494">&#12459;&#12521;&#12540;&#12456;&#12503;&#12525;&#12531;1000&#26522;&#20837;&#65288;200&#26522;&#215;5</a>
:112&#12289;&#26495;&#21402;:0.http://www.archangelmanufacturing.com/?list30=776
 
     
    By: :112&#12289;&#26495;&a  Mail to :112&#12289;&#26495;&a    (173.208.209.*) 5/07/2015 11:14 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 498  
     
  <a href="http://www.archangelmanufacturing.com/?list26=2657">cm&#12304;&#26989;&#21209;&#29992;&#12305;&#12304;&#36865;&#26009;&#28961;&#26009;&#12305;</a>
)&#12497;&#12452;&#12503;&#12452;&#12473;[&#12525;&#12524;&#12473;M]&#12288;&#24133;495&#215;&#22885;&#34892;535&#215;http://www.stomatoloskeordinacije.info/?list25=1558
 
     
    By: )&#12497;&#12452;&  Mail to )&#12497;&#12452;&    (173.208.209.*) 6/07/2015 12:48 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 519  
     
  <a href="http://www.sahj.net/japan.php?list21=5275">5(PP-A60</a>
)?????60??http://teamyarders.cloudsites.net.au/yumei.asp?list1=1696
 
     
    By: )?????60??  Mail to )?????60??    (69.30.245.*) 6/07/2015 02:51 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 528  
     
  <a href="http://thaidances.com/shop.asp?list29=5535">???????????/a>
)?????110323http://somnafaixa.com.br/news.asp?list30=643
 
     
    By: )?????110323  Mail to )?????110323    (69.30.245.*) 6/07/2015 03:57 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 530  
     
  <a href="http://modelwarship.com/mis.asp?list13=4767">????????????</a>
)??????W12http://dei.voip-brokers.com/mis.asp?list30=4165
 
     
    By: )??????W12  Mail to )??????W12    (69.30.245.*) 6/07/2015 09:33 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 535  
     
  <a href="http://wliconstrutora.com.br/news.asp?list19=12">????????(??/a>
!!????????????http://juegodetronos.net/index.asp?list10=5166
 
     
    By: !!????????????  Mail to !!????????????    (69.30.245.*) 6/07/2015 04:25 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 538  
     
  <a href="http://www.scuoladiluca.it/yumei.asp?list21=2431">????????G</a>
.5cm??????http://www.nexustrade.it/index.php?list4=8694
 
     
    By: .5cm??????  Mail to .5cm??????    (69.30.245.*) 6/07/2015 05:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 581  
     
  <a href="http://attrezzaturaprofessionale.it/?list9=6545">&#12464;&#12525;&#12540;&#12502;2015&#12464;&#12525;&#12540;</a>
#NAME?http://autowelt-neunkirchen.at/?list6=11705
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (173.208.209.*) 7/07/2015 12:18 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 589  
     
  <a href="http://panamafishinghole.com/?list2=9561">TEX????</a>
#NAME?http://rtoconsultantmumbai.com/yumei.php?list17=9763
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 10:05 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 598  
     
  <a href="http://andamanemeraldholidays.in/yumei.php?list3=6128">???B07349C4</a>
#NAME?http://raspil-5.ru/?list3=2182
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 10:15 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 600  
     
  <a href="http://panamafishinghole.com/?list30=5280">54740587B</a>
#NAME?http://weeuu.com/?list14=1522
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 02:20 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 607  
     
  <a href="http://ttctrucks.be/?list25=3025">?????CN-150</a>
#NAME?http://microweb.co.in/yumei.php?list28=764
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 03:54 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 613  
     
  <a href="http://dromobito.com/?list5=3362">?W1760D</a>
#NAME?http://howtowintoday.com/?list10=1099
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 04:13 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 625  
     
  <a href="http://investorsforsmallbusinesses.com/?list7=1777">833C4???????</a>
/EM????1http://cholontourist.vn/?list6=7028
 
     
    By: /EM????1  Mail to /EM????1    (69.30.244.*) 11/07/2015 04:15 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 635  
     
  <a href="http://fundingforapps.com/?list6=10393">???W180</a>
#NAME?http://www.mostrespectedprofessions.com/?list24=833
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 04:25 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 636  
     
  <a href="http://topsoftwarepro.com/?list27=2838">275R?????</a>
#NAME?http://andamanemeraldholidays.in/yumei.php?list8=1895
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 07:41 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 649  
     
  <a href="http://realtymanual.com/mis.php?list22=10731">900D450H720</a>
#NAME?http://canyon66kingman.com/?list22=8687
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 11/07/2015 09:16 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 657  
     
  <a href="http://saltosnews.net/?list7=1992">??R33611?</a>
#NAME?http://medfisiosport.com.br/ch.php?list4=4712
 
     
    By: #NAME?  Mail to #NAME?    (69.30.244.*) 12/07/2015 06:33 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.