[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ( ครูวิกฤต)
     
 

ด้วย โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (วิกฤต) ตามประกาศลง วันที่ 17 พฤศจิกายน

 
     
      By : นายพยงค์ นามก่ิง  Mail to นายพยงค์ นามก่ิง    (118.175.123.*)  26/11/2014 10:35 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ( วิกฤต)


ด้วย โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม อำเภอโนนคูณ จ.ศรีสเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (วิกฤต) ตามประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (วิกฤต) ดังนี้

1. นางเมธาพร แสงสุข
2. นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก
3. นายจันทร์รักษ์ การะเกษ
4. นางสาวทัศนีย์ อ่อนมณี
5. นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
6. นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี
7. นายสำเริง โสมา
8. นายอภิชาติ กัณหารินทร์
9. นางสาวยุพา สายทอง
10. นางสาวพิไลพรรณ ตองกระ
11. นางสาววรรณวิมล จำปาหอม
12. ว่าที่ ร.ต. ทวีชัย ดวงแก้ว
13. นางพงษ์ศักดา แก้วคำไสย์
14. นางสาวกรกนกพร ค่ำคูณ
15. นายไกรยสิทธิ์ ธนวาที
16. นางสาวชลันดา วงษ์พิทักษ์
 
     
    By: พยงค์ นามกิ่ง  Mail to พยงค์ นามกิ่ง    (118.175.123.*) 26/11/2014 10:49 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.