[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ หน้าโฮมเพจ ]
       

คุณสมบัติในการสอบกรณีพิเศษ
     
 

สืบเนื่องจาก ทางโรงเรียนได้จ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินอุดหนุนรายหัว อยากทราบว่า ลูกจ้างดังกล่าวมีคุณสมบัติสอบครูกรณี พิเศษได้ หรือไม อย่างไร ขอความอนุเคราะห์ ท่านที่เกี่ยวข้องให้ความกระจ่างชัดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 
     
      By : โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่      (101.51.203.*)  14/09/2021 11:29 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
   2.4) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สอนให้นับระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้ที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น)

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

 
     
    By: ลูกจ้าง      (10.1.1.*) 15/09/2021 08:40 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ประเด็นที่จะใช้สัญญา3ปีเพื่อสอบครูกรณีพิเศษคือ ต้องมีหนังสือเห็นชอบจากเขตฯเเนบเพื่อสมัครสอบ กรณีที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษาจ้าง เขตก็สจามารถเห็นชอบให้ได้ แต่ถ้าเป็นเงินอุดหนุน เขตฯจะไม่เห็นชอบได้ เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากสพฐ.เมื่อมิ.ย.63ไม่ให้ใช้เงินอุดหนุนจ้าง แต่รร.จ้างในกรณีจ้างเหมาได้แต่ไม่สามารถนำสัญญาเนื่องจากจะขาดหนังสือเห็นชอบจากเขตฯมาใช้สมัครสอบได้..  
     
    By: ครูใหญ่      (203.150.125.*) 20/09/2021 04:58 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by SISAKETCONNECT
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.